Markt Aarschot - Authenticiteit, ambacht en gezelligheid

Marktevolutie

Als wij nagaan wat een evolutie er heeft plaatsgehad in de ambulante handel en dit slechts gezien op een zestigtal jaren terug, dan is de Aarschotse wekelijkse markt niet achter gebleven. Een markt welke reeds meer dan 500 jaar bestaat, heeft steeds een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op de plaatselijke bevolking en deze van de omliggende gemeenten. Zij heeft ertoe bijgedragen van Aarschot een handelstad te maken. Voor en ook enkele jaren na de 2de wereldoorlog waren de kramen klein daar de markthandelaars over geen eigen vervoer beschikten, op enkele uitzonderingen na, en aangewezen waren op tram, trein en enkele vervoerwagens van collega's. In deze periode werden op de Grote markt de standplaatsen ingenomen door boeren, welke de boter, eieren en pluimvee van hun eigen bedrijf te koop aanboden. Deze ontvangsten werden meestal terug besteed voor aankopen bij de markthandelaars en winkeliers. Verder waren enkele plaatsen voorzien voor beenhouwers en dit alles heeft nu plaats gemaakt voor een dertigtal moderne uitstallingen van groenten en, fruit, vlees en zuivelprodukten.

Het plein van de Leuvensestraat "Bonewijk" en de Kardinaal Mercierstraat was de markt voor textiel en lederwaren. Een rij langs de huizen vanaf de Oude Dekenij tot café germinal was de varkensmarkt, later overgebracht naar de Albertlaan. Na de 2de wereldoorlog en later na het vrijkomen van de vergunningen tot uitbating van de markthandel waren er snel standplaatsen tekort, ook de aanvraag tot uitbreiding door de opkomst van steeds maar grotere marktwagens heeft ertoe geleid dat de markt is uitgebreid in de aanpalende straten,nl: St-Niklaasberg, Albertlaan en een verder gedeelte van de Leuvensestraat. Daar er aan verdere aanvragen geen gevolg werd gegeven, enveneens op de andere wekelijkse markten, zijn er nieuwe markten bijgekomen in de onmiddelijke omgeving van Aarschot, met de mogelijkheid van minder kopers. De verfraaiing van het marktterrein en de herschikking van de marktkramen en wagens heeft de beide marktterreinen een mooier uitzicht gegeven. De wekelijkse Aarschotse markt heeft nog steeds een grote aantrekkingskracht op zijn publiek met als hoogtepunten de Feestmarkten.